ผู้นำฝ่ายปกครอง องค์การนักศึกษา รับฟังนโยบาย จากผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 12/6/2558 16:33:12     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 157

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 12 มีถุนายน 2558 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมศิขเรศ อาคารอำนวย ยศสุข ผู้นำฝ่ายปกครอง องค์การนักศึกษา รับฟังนโยบาย จากผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ในการสร้างความเข้าใจกับผู้นำนักศึกษาฝ่ายปกครอง องค์การนักศึกษา ในการจัดทำกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวล่าสุด