ประชุมหารือแนวทางการจัดสรรงบประมาณด้านพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559

ปรับปรุงข้อมูล : 17/6/2558 11:29:36     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 135

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ (อาจารย์กฤษดา ภักดี) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดสรรงบประมาณด้านพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีหน่วยงานด้านพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมประชุม ดังนี้
-กองแผนงาน
-สำนักหอสมุด
-ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
-กองกิจการนักศึกษา
-กองเเนะเเนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
-ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแม่โจ้

ข่าวล่าสุด