รายชื่อนักศึกษา-บุคลากร ที่ได้รับเงินคืนค่าประกันอุบัติเหตุ ครั้งที่ 8/2558

ปรับปรุงข้อมูล : 18/6/2558 11:00:12     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 588

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักศึกษา-บุคลากร ที่ได้รับเงินคืนค่าประกันอุบัติเหตุ ครั้งที่ 8/2558

1.นางสาวชลัยรัตน์ แสนเวียง
2.นางสาวรัตนาภรณ์ อิ่นแก้ว
3.นางสาวกุลธิดา อุดหอม
4.นางสาวผลัยสุดา หงษ์สกุล
5.นายวิภู สุนทรโรจน์
6.นายธนพงษ์ บุญมา
7.นายสาววิภาพร โชยะ
8.นายอธิพันธ์ อภิธรวาลิมธนนท์
9.นายเทียนฉาน ชาวสวน
10.นายปิยะพงษ์ ชัยศรีรัมย์
11.นางสาวสุวรรณา อุตสุภา
12.นางสาวกมลทิพย์ ปฐมกนก

ข่าวล่าสุด