ประชุมหารือเตรียมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่ฯ

ปรับปรุงข้อมูล : 19/6/2558 13:01:24     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 153

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา (กองกิจการนักศึกษา,กองแนะเเนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแม่โจ้) ประชุมหารือเตรียมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่ฯ โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา (19/06/2558)

ข่าวล่าสุด