ประชุมคณะกรรมการกองกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 3/2558

ปรับปรุงข้อมูล : 23/6/2558 15:42:45     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 146

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

กองกิจการนักศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการกองกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 3/2558 วาระสำคัญ 
- ปฏิทินกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2558
- หนังสือเดินทางนักกิจกรรม
- อัตราค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองใบรายงานผลประวัติด้านกิจกรรมฯ

ข่าวล่าสุด