กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการ KM การบริหารจัดการองค์กร ณ ริมดอยรีสอร์ท

ปรับปรุงข้อมูล : 30/6/2558 9:24:38     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 164

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการ KM การบริหารจัดการองค์กร ณ ริมดอยรีสอร์ท

กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการ KM การบริหารจัดการองค์กร กองกิจการนักศึกษา ณ ริมดอยรีสอร์ท อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2558 เพื่อการพัฒนาบุคลาการและมุ่งให้เกิดการนำไปปรับใช้ในระบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี อาจารย์สุดเขต สกุลทอง ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการพัฒนานักศึกษา อาทิ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์, กิจกรรมการถอดบทเรียน, กิจกรรมการกำหนดทิศทางการบริหารงานองค์กรอย่างมีระบบ, การนำเสนอผลงานการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือกระบวนการทำงาน ที่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงและถูกพัฒนาขึ้นจากการทำKMครั้งที่ผ่านมา (ภาพและข่าวโดยกองกิจการนักศึกษา)

แหล่งที่มา...http://prmju.mju.ac.th/P_Fact_all_Show.aspx?Pcode=3637

ข่าวล่าสุด