ถอดบทเรียน โครงการแม่โจ้แป๋งบ้านสร้างเมือง

ปรับปรุงข้อมูล : 30/6/2558 11:02:50     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 189

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ถอดบทเรียน โครงการแม่โจ้แป๋งบ้านสร้างเมือง
-------------------------------
เมื่อวันที่ 27และ29 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา กลุ่มทำงานโครงการแม่โจ้แป๋งบ้านสร้างเมือง ร่วมกับคณะสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยบริหารศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการประมงฯ จัดกิจกรรมแผนงานกิจกรรมสรุปบทเรียนโครงการแม่โจ้แป๋งบ้านสร้างเมือง เพื่อเป็นการรวบรวมปัญหา ผลกระทบ แนวทางแก้ไขปัญหา และวางแผนการทำงานในปีที่3 ซึ่งกิจกรรมที่ได้มีการวางแผนไว้จะเกิดการบูรณาการ 3 อย่างเข้าด้วยกันคือ วิชาการ วิจัย และกิจกรรมนักศึกษา นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก เครือข่ายจิตอาสา กลุ่มนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม (why i why) มาทำกระบวนการสร้าง "บัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ"

ภาพข่าวโดย งานกิจกรรมนักศึกษา

ข่าวล่าสุด