ประชุมไตรภาคี วาระการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ประจำปี 2558

ปรับปรุงข้อมูล : 1/7/2558 14:16:31     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 127

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

วันนี้ เวลา 13.30 น. งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา จัดประชุมไตรภาคี ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ องค์กรนักศึกษา ในวาระการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข

ข่าวล่าสุด