ปรับปรุง ทำความสะอาดพื้นที่โรงอาหาร และสวนป่าบุญศรี วังซ้าย เพื่อรองรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558

ปรับปรุงข้อมูล : 1/7/2558 14:31:37     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 124

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

งานบริการและสวัดิการนักศึกษาและงานหอพัก กองกิจการนักศึกษา ร่วมกันปรับปรุง ทำความสะอาดพื้นที่โรงอาหาร และสวนป่าบุญศรี วังซ้าย เพื่อรองรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558

ข่าวล่าสุด