สัมมนาผู้นำด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนานักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2558

ปรับปรุงข้อมูล : 10/7/2558 13:28:10     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 128

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

งานกิจกรรมนักศึกษา จัดกิจกรรมสัมมนาผู้นำด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนานักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีผู้เข้าร่วมฟัง3ภาคส่วน (ไตรภาคี) ประกอบด้วย มหาวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่า และนักศึกษา

ข่าวล่าสุด