การขอผ่อนผันไม่ต้องตรวจเลือกเข้ารับราขการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2299

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

Click! อ่านรายละเอียด

ข่าวล่าสุด