ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ทุกท่าน ร่วมพบปะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 13/7/2558 14:09:54     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 250

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ทุกท่าน ร่วมพบปะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๓๐ น.เป็นต้นไป ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

ในการนี้ อธิการบดีและคณะผู้บริหารจะได้ร่วมพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับนักศึกษาที่ผู้ปกครองควรทราบเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีและถูกต้องร่วมกันในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังต่อไปนี้
- ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง "การพัฒนานักศึกษา : แนวคิดและนโยบายมหาวิทยาลัย"
-อาจารย์กฤษดา ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ เรื่อง "นักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย : บริการ สวัสดิการ และการใช้ชีวิต"
- รศ.เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เรื่อง "เรียนอย่างไรในแม่โจ้ : หลักเกณฑ์ที่ผู้ปกครองควรทราบ"

นอกจากนี้ในช่วงเช้า เวลา ๑๐.๓๐ น. ยังมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพื่อให้ผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ รวมถึงนักศึกษาที่ยื่นกู้ต่อเนื่องได้เข้าใจและดำเนินการได้อย่างถูกต้อง

จึงขอเรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่านร่วมโครงการผู้บริหารพบปะผู้ปกครองนักศึกษาโดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าวล่าสุด