โครงการชาวประชาแม่โจ้ใส่ใจอาหารและน้ำดื่ม "Clean Food Good Taste"

ปรับปรุงข้อมูล : 14/7/2558 14:21:11     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 178

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการ ชาวประชาแม่โจ้ใส่ใจอาหารและน้ำดื่ม โดยเชิญสาธารณสุข มาบรรยายให้ความรู้ในด้านสุขลักษณะของอาหาร ให้กับผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารภายในโรงอาหารมหาวิทยาลัย ให้ปรับปรุงร้านอาหารให้ถูกสุขลักษณะ ทั้งที่ประกอบอาหาร อาหาร ผู้ประกอบและจำหน่ายอาหาร

ข่าวล่าสุด