ประชุมคณะกรรมการบริหารกองกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 4/2558

ปรับปรุงข้อมูล : 14/7/2558 14:23:35     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 164

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

กองกิจการนักศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารกองกิจการนักศึกษา ครั้งที่4/2558 ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา เน้นย้ำขอความร่วมือของเจ้าหน้าที่ทุกงาน ในช่วงนี้ ขอให้ทุ่มเท เสียสละเวลา ในกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่ ประจำปี2558 ซึ่งวันหยุดไม่ได้หยุด เเต่ให้เราตั้งใจทำเพื่อนักศึกษา

ข่าวล่าสุด