การขอผ่อนผันเรียกพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2554 (กรณีจบ นศท.ปี3)

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3372

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

Click! อ่านรายละเอียด

ข่าวล่าสุด