ศูนย์ Call Center ให้บริการสอบถามข้อมูลกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่

ปรับปรุงข้อมูล : 17/7/2558 10:38:10     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 146

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ Call Center กิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่ โทรศัพท์ 053-875303 เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวล่าสุด