พิธีลงนาม (MOU) ร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้และหอพักเอกชน

ปรับปรุงข้อมูล : 17/7/2558 14:40:45     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 379

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น. กองกิจการนักศึกษา จัดพิธีลงนาม (MOU) ร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และหอพักเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการ รับนักศึกษาหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง เข้าพักอาศัย ภายใต้เครือข่ายหอพักเอกชนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุมศิขรินทร์ อาคารอำนวย ยศสุข

ข่าวล่าสุด