โครงการอาหารปลอดภัย

ปรับปรุงข้อมูล : 20/7/2558 14:19:16     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 161

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 น. งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการอาหารปลอดภัย เพื่อให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารและการตรวจสอบภาชนะ จาน ชาม แก่นักศึกษา โดย มีเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขจากโรงพยาบาลสันทรายมาให้ความรู้ ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข

ข่าวล่าสุด