ประชุมคณะกรรมการศูนย์ Call Center กิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558

ปรับปรุงข้อมูล : 20/7/2558 14:18:45     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 112

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น. ประธานศูนย์ Call Center กิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละบุคคล ณ ห้องประชุมศิขเรศ อาคารอำนวย ยศสุข

ข่าวล่าสุด