ประกาศ...การรายงานตัวเข้าหอพักของนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง ประจำปี 2558

ปรับปรุงข้อมูล : 20/7/2558 15:57:52     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 431

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

การรายงานตัวเข้าหอพักของนักศึกษาชาย? มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2558 โดยให้รายงานตัวเข้าหอพักเรียงจากตัวอักษรชื่อแรก มีรายละเอียดดังนี้ คือ
อักษร ก - ภ หอพักชายเทพนฤมิตร 
อักษร ภ - ฮ หอพักหญิงสุมิตร
(หมายเหตุ อักษร ภ.สำเภา ให้นักศึกษาชายรายงานเข้าหอพักชายเทพนฤมิตรให้เต็มจำนวนก่อน แล้วถึงไปรายงานต่อที่หอพักชายวัฒนศิลป์ ซึ่งในวันรายงานตัวจะมีเจ้าหน้าคอยแจ้งบอกครับ) รายละเอียดเพิ่มเติมโทร 053873140

การรายงานตัวเข้าหอพักของนักศึกษาหญิง? มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2558 โดยให้รายงานตัวเข้าหอพักเรียงจากตัวอักษรชื่อแรก มีรายละเอียดดังภาพที่สองนี้ คือ
อักษร ก - ท หอพักหญิงฝึกหัดครู
อักษร ธ - ย หอพักหญิงสุมิตร
อักษร ร - ส หอพักหญิงศรีเกษตร
อักษร ส - ฮ หอพักหญิงผดุงศิลป์
(หมายเหตุ อักษร ส.เสือ ให้รายงานเข้าหอพักหญิงศรีเกษตรให้เต็มจำนวนก่อนแล้วถึงไปรายงานต่อที่หอพักหญิงผดุงศิลป์ ในวันรายงานตัวจะมีเจ้าหน้าคอยแจ้งบอกครับ) รายละเอียดเพิ่มเติมโทร 053873140

ข่าวล่าสุด