โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา ประจำปี 2558

ปรับปรุงข้อมูล : 21/7/2558 12:54:57     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 207

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ถึง...น้องใหม่แม่โจ้ทุกคนนะครับ 
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 น้องใหม่แม่โจ้ทุกคนต้องเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา ประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อ 
"ค่านิยมหลัก 12 ประการ กับการพัฒนาเยาวชนของชาติ"
โดยแบ่งนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการดังนี้
นักศึกษารุ่นที่ 1 (ช่วงเช้า 06.00 - 12.00 น.) จะเป็นนักศึกษาที่พักอยู่หอพัก ดังนี้
1. หอพักชายเทพนฤมิตร 
2. หอพักหญิงผดุงศิลป์
3. หอพักหญิงฝึกหัดครู


นักศึกษารุ่นที่ 2 (ช่วงบ่าย 11.00 - 17.30 น.) จะเป็นนักศึกษาที่พักอยู่หอพัก ดังนี้
1. หอพักชายวัฒนศิลป์
2. หอพักหญิงศรีเกษตร
3. หอพักหญิงสุมิตร

ข่าวล่าสุด