หารือเตรียมความพร้อมด้านที่พักอาศัยให้กับนักศึกษาใหม่ที่ต้องเข้าพักในหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 21/7/2558 16:33:40     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 107

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 20 กรกฏาคม 2558 ช่วงเวลา 13.30 - 16.00 น. งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ประชุมในส่วนนักศึกษารุ่นพี่(รุ่น 79)ระดับประธานสาขา/หัวหน้าสาขา และคณะทำงาน ฝ่ายชาย/หญิง ทั้ง 14 สาขาวิชา หลักสูตร 2ปีต่อเนื่อง และหลักสูตร 4ปีสมทบ หารือเตรียมความพร้อมด้านที่พักอาศัยให้กับ นักศึกษาใหม่ และมอบรายชื่อนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ที่ต้องเข้าพักในหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 22 หอพัก เพื่ออำนวยความสะดวกและประสานงานด้านที่พัก ตลอดระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ณ ห้องประชุมศิขรินทร์ ชั้น 3 กองกิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่.

ข่าวล่าสุด