การขอใบรับรองการทำบัตรประชาชนและการแจ้งย้ายทะเบียนบ้านกลับภูมิลำเนาเดิม

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2970

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

Click! ขั้นตอนการขอใบรับรองการทำบัตรประชาชน

Click! ขั้นตอนการแจ้งย้ายทะเบียบ้านกลับภูมิลำเนาเดิม

ข่าวล่าสุด