โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหอพัก

ปรับปรุงข้อมูล : 23/7/2558 13:40:03     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 198

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 งานหอพัก กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหอพัก? ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมคาวบอยเธียร์เตอร์ ชั้น 1 อาคารวิสัยทัศน์นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีท่าน อ.กฤษดา ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และ นายปัญญวัจน์ ชลวิชิต หัวหน้างานหอพัก กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้มี หัวหน้างาน สังกัดกองกิจการนักศึกษา , เจ้าหน้าที่ธุรการประจำหอพัก , อาจารย์ที่ปรึกษาประจำหอพัก , บุคลากรงานหอพัก และคณะกรรมการหอพักทุกคน เข้าร่วมด้วยบรรยากาศอันอบอุ่น

ข่าวล่าสุด