ประกาศเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ประจำปี 2558

ปรับปรุงข้อมูล : 23/7/2558 13:58:04     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 203

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

ประกาศเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ประจำปี 2558

---------------------------------------------

ประกาศข้อห้ามก่อนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่

ประกาศข้อห้ามในช่วงกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่

ข่าวล่าสุด