ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "คนไทยหัวใจเดียวกัน" ประจำปี 2558

ปรับปรุงข้อมูล : 21/8/2558 10:03:27     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 127

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ "คนไทยหัวใจเดียวกัน" ประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข ชั้น 4 โดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวล่าสุด