ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2

ปรับปรุงข้อมูล : 21/8/2558 16:04:48     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 106

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 13.40 น. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2 ซึ่งวาระสำคัญคือ พิจารณาประกาศหลักเกณฑ์การรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ

ข่าวล่าสุด