พิธีทำบุญหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2558

ปรับปรุงข้อมูล : 24/8/2558 9:03:39     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 140

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

พิธีทำบุญหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2558

เวลา 09.00 น. ณ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีท่าน อาจารย์กฤษดา ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้างานอนามัยและพยาบาล หัวหน้างานกิจกรรม หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ หัวหน้างานกีฬาฯ หัวหน้างานหอพัก บุคลากรงานหอพัก บุคลากรกลุ่มพัฒนานักศึกษา ผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหารเทิดกสิกร ผู้ประกอบการร้านค้าใต้หอพัก คณะกรรมการหอพัก ผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่1ทุกคนเข้าร่วมทั้งสิ้น 3,722 คน

ข่าวล่าสุด