เวทีความคิดเดินหน้าประเทศไทย เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการเดินหน้าประเทศไทย

ปรับปรุงข้อมูล : 26/8/2558 9:21:22     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 108

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใจ จังหวัดเชียงใหม่ จัดเวทีความคิดเดินหน้าประเทศไทย เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการเดินหน้าประเทศไทย ตามแนวการปฏิรูปประเทศไทย ทั้ง11ด้าน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 100 คน

ข่าวล่าสุด