ให้การต้อนรับ Mr. Dalji Kurosawa จาก Nihon University ประเทศญี่ปุ่น

ปรับปรุงข้อมูล : 31/8/2558 10:08:28     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 117

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 13.40 น. กองกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ Mr. Dalji Kurosawa จาก Nihon University ประเทศญี่ปุ่น ในการศึกษาการบริหารงานด้านพัฒนานักศึกษา การให้บริการและสวัสดิการแก่นักศึกษา

ข่าวล่าสุด