โครงการ การจัดการองค์ความรู้ด้านระเบียบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 3/9/2558 13:53:58     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 110

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 13.30 น. กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการการจัดการองค์ความรู้ ด้านระเบียบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา ให้กับคณะต่าง ๆ ในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

ข่าวล่าสุด