ปรับปรุงภูมิทัศน์ หน้าอาคารอำนวย ยศสุข

ปรับปรุงข้อมูล : 4/9/2558 15:53:23     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 106

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

กองกิจการนักศึกษา ปรับปรุงภูมิทัศน์ หน้าอาคารอำนวย ยศสุข นำโดย ท่านอาาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์ ที่ปรึกษาอธิกาบดี และนักศึกษา สาขาพืชไร่

ข่าวล่าสุด