..ออกตรวจพื้นที่ร่วมกับเจ้าพนักงาน..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 485

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ร่วมกับบุคลากรงานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา เข้าร่วมกับเจ้าพนักงานตำรวจออกทำการตรวจสอบสถานบริการและสถานประกอบการใน พื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามแนวนโยบายของ รัฐบาลด้านจัดระเบียบสังคม

ข่าวล่าสุด