สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และ ตำแหน่งพนักงานบริหาร

ปรับปรุงข้อมูล : 18/9/2558 11:15:15     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 150

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 18 กันยายน 2558 กองกิจการนักศึกษา สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และ ตำแหน่งพนักงานบริหาร

ข่าวล่าสุด