ประชุมกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา วาระพิเศษเพื่อหารือประเด็นเร่งด่วน

ปรับปรุงข้อมูล : 22/9/2558 10:50:25     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 123

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 22 กันยายน 2558 เวลา 09.30 น. ประชุมกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา วาระพิเศษ เพื่อหารือประเด็นเร่งด่วน คือ วาระการดำรงตำแหน่งขององค์กรนักศึกษา และการแจ้งผลการจัดสรรงบประมาณประจำปี2559

ข่าวล่าสุด