เชิญเข้าร่วมโครงการ เปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 28/9/2558 9:10:33     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 163

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญเข้าร่วมโครงการ เปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา

เสวนาและนิทรรศการ “เสริมสร้างวินัย ต้านภัยการโกง” 
และกิจกรรมการโต้วาทีภาคีต่อต้านการทุจริตในสถาบันอุดมศึกษา 
วันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.
ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถบันทึกกิจกรรมในระเบียนกิจกรรมนักศึกษาได้

ข่าวล่าสุด