โครงการเสริมสร้างวินัยนักศึกษา ประจำปี 2558 วันที่ 2

ปรับปรุงข้อมูล : 6/10/2558 20:57:19     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 113

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 6 ตุลาคม 2558 เวลา 19.30 น. ที่ปรึกษาอธิการบดี (อ.อนันต์ ปัญญาวีร์) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา และหัวหน้างานในกองกิจการนักศึกษา พบนักศึกษาในโครงการเสริมสร้างวินัยนักศึกษา ประจำปี 2558 วันที่ 2 ณ หอพักวัฒนศิลป์

ข่าวล่าสุด