อบรมพัฒนาบุคลากร ด้านการดูแลระบบเว็บไซต์หน่วยงาน

ปรับปรุงข้อมูล : 8/10/2558 11:08:32     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 106

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

กองกิจการนักศึกษา จัดอบรมพัฒนาบุคลกร ในหน่วยงาน ในส่วนของการดูแลเว็บไซต์ของงานต่างๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการ ความเคลื่อนไหวต่างๆของงานนั้นๆ

ข่าวล่าสุด