..สังเกตการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 751

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ผศ.ดร. สถิตย์ วิมล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และนายชัชวาล ภาษยะวรรณ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างไม่เป็นทางการ ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการเยี่ยมชมมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานด้านกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และจะได้ขอโอกาสในการนำบุคลากรกองกิจการนักศึกษาเดินทางไปศึกษาดูงานในโอกาสต่อไป

ข่าวล่าสุด