โครงการเสริมสร้างวินัยนักศึกษา ประจำปี 2558 วันที่ 3

ปรับปรุงข้อมูล : 9/10/2558 10:55:55     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 131

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 19.30 น. ที่ปรึกษาอธิการบดี (อ.อนันต์ ปัญญาวีร์) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา และหัวหน้างานในกองกิจการนักศึกษา พบนักศึกษาในโครงการเสริมสร้างวินัยนักศึกษา ประจำปี 2558 วันที่ 3 ณ หอพักผดุงศิลป์

ข่าวล่าสุด