..ปฐมนิเทศนักกีฬาโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 485

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

งานการกีฬา กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักกีฬาโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาที่ได้รับโควตาด้านกีฬาประเภทต่างๆ ได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้รับรู้ระเบียบ กฎเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติตนในขณะที่ศึกษาเล่าเรียนจนกระทั่งจบการศึกษา โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมอาคมกาญจนประโชติ ชั้น ๔ อาคารศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้

ข่าวล่าสุด