โครงการเสริมสร้างวินัยนักศึกษา ประจำปี 2558 วันที่ 4

ปรับปรุงข้อมูล : 13/10/2558 10:15:45     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 116

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 12 ตุลาคม 2558 เวลา 19.30 น. ผู้ช่วยอธิการบดี (อ.สุดเขต สกุลทอง) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา และหัวหน้างานในกองกิจการนักศึกษา พบนักศึกษาในโครงการเสริมสร้างวินัยนักศึกษา ประจำปี 2558 วันที่ 4 ณ หอพักศรีเกษตร

ข่าวล่าสุด