..ต้อนรับสมาชิกสภานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 556

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

นายชัชวาลย์ ภาษยวรรณ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับสมาชิกสภานักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่เดินทางมาศึกษาดูงานของสภานักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ โจ้ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐น. ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้น ๔ อาคารศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้

ข่าวล่าสุด