โครงการเสริมสร้างวินัยนักศึกษา ประจำปี 2558 วันที่ 5

ปรับปรุงข้อมูล : 14/10/2558 10:42:07     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 105

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 13 ตุลาคม 2558 เวลา 19.30 น. ที่ปรึกษาอธิการบดี (อ.อนันต์ ปัญญาวีร์) พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี (อ.สุดเขต สกุลทอง) และ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา และหัวหน้างานในกองกิจการนักศึกษา พบนักศึกษาในโครงการเสริมสร้างวินัยนักศึกษา ประจำปี 2558 วันที่ 5 ณ หอพักสุมิตร

ข่าวล่าสุด