ประชุมคณะดำเนินงานกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 4/2558

ปรับปรุงข้อมูล : 20/10/2558 11:38:02     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 104

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะดำเนินงานกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 4/2558 โดยมี รศ.ดร.วีระพล ทองมา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ เป็นประธาน

ข่าวล่าสุด