..อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 534

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

งานอนามัยและพยาบาล กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมขอรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๔.๐๐ น. ณ โรงอาหารเทิดกสิกร สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมการบริจาคโลหิตรวม ๕๒๘ ยูนิต ช่วยให้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ได้รับโลหิตไปเป็นจำนวน ๒๑๑,๒๐๐ ซีซี กองกิจการนักศึกษาขออนุโมทนาบุญผู้เข้าร่วมการบริจาคโลหิตมา ณ โอกาสนี้

Click..! เพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด