งานวันวิภาต บุญศรี วังซ้าย ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 30/10/2558 10:45:32     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 142

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ผู้บริหารกองกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยองค์กรนักศึกษา เข้าร่วมงานวันวิภาต บุญศรี วังซ้าย ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ศ.ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย เป็นอธิการบดีคนเเรกของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้ให้อมตโอวาทที่ว่า "งานหนักไม่เคยฆ่าคน"

ข่าวล่าสุด