..การให้ความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 659

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

นายมานพ ศักดาพร ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในหัวข้อประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ช่วยให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้สิทธิ์ของตนเองในการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปปฏิบัติหน้าที่แทนตนเองในรัฐสภา นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาใหม่ที่มีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งเป็นครั้งแรก กองกิจการนักศึกษาขอมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันให้มากๆ ในวันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ นี้

ข่าวล่าสุด