ประชุมคณะกรรมการบริหารกองกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 6/2558

ปรับปรุงข้อมูล : 3/11/2558 18:17:12     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 138

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

กองกิจการนักศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารกองกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 น.

ข่าวล่าสุด