ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 9/11/2558 11:47:21     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 225

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เรื่อง ห้ามนักศึกษาสวมใส่เครื่องแบบนักศึกษาหรือเครื่องแต่งกายที่มีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยทำการดื่ม ซื้อเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือทำงานหารายได้พิเศษในสถานที่ๆ ให้บริการหรือจำหน่ายเครื่องดื่มทีมีแอลกอฮอล์

ข่าวล่าสุด